آخرین مصوبه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر وزارت نیرو در مهرماه سال 1398 به شرح ذیل ابلاغ گردید: دانلود مصوبه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر وزارت نیرو //isti.ir/XaA